Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneEmisja znaczków, poz. 9674 [X]

Grodzisk, dnia 27 października 2017 r.

Postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych

ws. emisji znaczka

§ 1.

Na podstawie § 3 ust.1 pkt. 3 Zarządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie emisji znaczków postanawiam  o emisji znaczka "100. wydanie Obserwatora Sarmackiego" o nominale 25 000 lt i cenie sprzedaży 25 000 lt, w ilości 25 egzemplarzy. Limit znaczka na jednego kupującego wyniesie 2 sztuki. Na podstawie art. 2 Ustawy Sejmu nr 331 o zmianie Ustawy o finansach publicznych (Dz. P. poz. 9637) dochód ze sprzedaży znaczka pomniejszony o 25% zostanie przelany na konto Obserwator Sarmacki (S00111). Wzór znaczka określony jest w załączniku. Autorem grafiki znaczka jest Krzysztof diuk Czuguł-Chan. 

§ 2.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2017 roku o godzinie 19:00.

ZAŁĄCZNIK:

Obrazek

(—) Laurencjusz diuk MaHi at Atera
Minister Spraw Wewnętrznych

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny