Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

StarosarmacjaDekrety Namiestnika, poz. 9676 [X]

Grodzisk, dnia 30 października 2017 r.

Dekret Namiestnika Starosarmacji

w sprawie nowelizacji dekretu o orderach i odznaczeniach prowincji

Art. 1. [Przepisy nowelizowane]

Na podstawie art. 5. ust. 4. Konstytucji Starosarmacji, postanawiam znowelizować Dekret Namiestnika Starosarmacji o orderach i odznaczeniach prowincji w sposób taki, iż:

    1. Art. 12 - 14 ulegają zwiększeniu o jeden.
    2. Dodaje się art. 12 [Cruz del Sol] o następującym brzmieniu: Choć morzem od reszty oddalona od lat przyciąga śmiałków gotowych poświęcić swoje życie dla niej. Każdy kto dla dobra Tropicany oraz jej stolicy, Soli, pot wylewa godzien jest aby ów Krzyż nosić.

Art. 2. [Suplement do załącznika]

Do Dekretu Namiestnika Starosarmacji o orderach i odznaczeniach prowincji dodaje się odpowiednie baretki odznaczenia.

Art. 3. [Przepis końcowy]

Dekret wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

 

Załącznik nr 1
Wzory baretek odznaczeń

1. Złoty Cruz del Sol

2. Srebrny Cruz del Sol

3. Brązowy Cruz del Sol

(—) Paviel diuk Gustolúpulo
Namiestnik Starosarmacji

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny