Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneEmisja znaczków, poz. 9686 [X]

Grodzisk, dnia 5 listopada 2017 r.

Postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych

ws. emisji znaczka

§ 1.

Na podstawie § 3 ust.1 pkt. 3 Zarządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie emisji znaczków postanawiam  o emisji znaczka z okazji 11 rocznicy Unii Sarmacji i Batidasu o nazwie "Czas", nominale 11 lt i cenie sprzedaży 111 lt oraz w ilości 111 egzemplarzy. Limit znaczka na jednego kupującego wyniesie 3 sztuki. Na podstawie art. 2 Ustawy Sejmu nr 331 o zmianie Ustawy o finansach publicznych (Dz. P. poz. 9637) dochód ze sprzedaży znaczka pomniejszony o 25% zostanie przelany na konto Królestwo Baridasu (P00003). Wzór znaczka określony jest w załączniku. Autorem grafiki znaczka jest Siergiusz Asketil, który tak zadedykował tą emisję: "Warto szanować chwile, które przeznacza każdy mikronauta — o ile są one ukierunkowane na rozwój i działalność dla dobra ogółu".

§ 2.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem 6 listopada 2017 roku o godzinie 19:30.

ZAŁĄCZNIK:
Obrazek

(—) Laurencjusz diuk MaHi at Atera
Minister Spraw Wewnętrznych

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny