Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie tytułów, orderów i odznaczeń, poz. 9690 [X]

Grodzisk, dnia 8 listopada 2017 r.

Postanowienie Księcia

w sprawia nadania wsi lennych i nobilitacji

MY, TOMASZ IVO HUGO,
książę Sarmacji, król Baridasu i Sclavinii, pan w Grodzisku, suweren Armerii, Athos, Baraniego Pola, Gellonii, Mirii, Morvanu, Nowicji, Sangii, Teutonii, Tropicany, Trzyczaszkowa, Wagarii oraz Złotego Wybrzeża,

z okazji naszych urodzin i 4. rocznicy koronacji, nadajemy:

po 1 wsi lennej:

Każdemu obywatelowi Księstwa Sarmacji, który posiadał obywatelstwo co najmniej przez jeden dzień w okresie od 23 października do 5 listopada br. i nie utracił go w wyniku zrzeczenia, oświadczenia o opuszczenia Księstwa lub złamania przysięgi obywatelskiej, lecz nie udało się jemu przybyć na uroczystość z okazji naszych urodzin i 4. rocznicy koronacji, która odbywała się na sarmackim kanale IRC, i nie został wymieniony w ostatnim nadaniu.

po 2 wsie lenne:

Każdemu obywatelowi Księstwa Sarmacji, który spełnił warunek obywatelstwa, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, i udało się jemu przybyć na uroczystość z okazji naszych urodzin i 4. rocznicy koronacji, która odbywała się na sarmackim kanale IRC, i nie został wymieniony w następnym nadaniu

po 3 wsie lenne otrzymują:

 1. Orjon von Thorn-Surma (AF972),
 2. Heweliusz Popow-Chojnacki (AG006),
 3. Laurencjusz Ma Hi at Atera (AF766),
 4. Robert von Thorn (A0062),
 5. Krzysztof Czuguł-Chan (A7782).

W związku z powyższymi nadaniami, następujące osoby zostały zaliczone w poczet szlachty i wyniesione do godności kawalera:

 1. Peter West
 2. Arcadio Norbert Deliart von Witcher

W związku z powyższymi nadaniami nadaje się następujące tytuły szlacheckie:

 1. Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste otrzymuje tytuł baroneta
 2. Carmen Laurent-Asketil otrzymuje tytuł baronessy
 3. Konrad Jakub Arped-Friedman otrzymuje tytuł wicehrabiego
 4. Henryk Wespucci otrzymuje tytuł wicehrabiego

W związku z powyższymi nadaniami, Guedes de Lima został zaliczony w poczet arystokracji i wyniesiony do godności hrabiego.

W związku z powyższymi nadaniami, Leszkowi de Ruth obok tytułu diuka, przynależy tytuł barona.

W związku z powyższymi nadaniami, Laurencjuszowi Ma Hi at Atera obok tytułu diuka, przynależy tytuł barona.

(—) Tomasz Ivo Hugo.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny