Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo BaridasuPostanowienia i rozkazy, poz. 9698 [X]

Almera, dnia 12 listopada 2017 r.

Postanowienie Wicekróla

w sprawie odwołania urzędników królestwa

Art. 1.

Na podstawie ordonansu z dnia 27 sierpnia 2017 roku o Dworze Królewskim i urzędach (Dz. P. poz. 9691) odwołuję:

  1. Konrada Jakuba Arpeda-Friedmana (AF891) ze stanowiska Podskarbiego.
  2. Jihymeda Niezyda (AG541) ze stanowiska Pisarza.
  3. Artura Kardacza (AG642) ze stanowiska Prezesa Królewskich Koleji Baridajskich S.K.
Art. 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Laurencjusz MaHi at Atera,
Wicekról

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny