Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo wojskoweDekrety i rozporządzenia wykonawcze, poz. 97 [X]

Unisławów, dnia 10 marca 2005 r.

Artykuły Hetmańskie nr 5

o umundurowaniu żołnierzy Książęcych Sił Zbrojnych

Na podstawie art. 8 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 181 o Książęcych Siłach Zbrojnych z dnia 8 listopada 2004 r. stanowię, jak następuje:

§ 1.

Żołnierze w służbie czynnej Książęcych Sił Zbrojnych, zwani dalej „żołnierzami”, mają obowiązek noszenia umundurowania:

 1. na terenie jednostek wojskowych,
 2. w czasie szkolenia w centrach szkolenia i szkołach wojskowych,
 3. w czasie ćwiczeń i manewrów wojskowych.

§ 2.

Żołnierze mają prawo do noszenia ubioru cywilnego:

 1. w czasie pracy w obiektach biurowych (służby administracyjne),
 2. w sytuacji, gdy honor żołnierza jest narażony na uszczerbek,
 3. w Książęcej Żandarmerii Wojskowej — w czasie działań operacyjno–dochodzeniowych,
 4. na żądanie dowódcy jednostki.

§ 3.

Żołnierze mogą nosić do umundurowania:

 1. w dni słoneczne — okulary przeciwsłoneczne,
 2. w trakcie żałoby — opaski żałobne na lewej heraldycznej klapie kołnierza, poniżej oznaki rodzaju służby,
 3. radiotelefony, pagery, telefony komórkowe, jeżeli wymagają tego okoliczności służby.

§ 4.

Żołnierze nie mają prawa:

 1. stosować jednocześnie elementów pochodzących z różnych odmian umundurowania,
 2. nosić munduru roboczego poza miejscem wykonywania pracy i drogą do miejsca wykonywania pracy,
 3. nosić umundurowania nadmiernie zużytego.

§ 5.

Wyróżnia się następujące odmiany umundurowania:

 1. mundur polowy — noszony w trakcie wykonywania zadań szkoleniowych, zajęć poligonowych, strzelań oraz w czasie działań wojennych; może być noszony także jako codzienny lub roboczy;
 2. mundur wyjściowy — noszony w trakcie wykonywania codziennych zajęć w obiektach wojskowych oraz poza nimi;
 3. mundur galowy — noszony podczas świąt i uroczystości wojskowych i cywilnych, gdzie w środowisku cywilnym wymagany jest strój uroczysty;
 4. mundur roboczy — noszony w trakcie wykonywania zajęć gospodarczych; w KMW jako codzienny podczas pracy na okręcie.

§ 6.

Ustala się wzory umundurowania zgodnie z treścią załączników do niniejszego rozporządzenia.

§ 7.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załącznik nr 1
WZORY UMUNDUROWANIA (WYBRANE)

Książęce Wojska Lądowe —
mundur polowy

Książęce Wojska Lądowe —
mundur polowy (pow.-des.)

1 Pułk Straży Przybocznej —
mundur polowy

Książęce Siły Powietrzne —
mundur polowy

Książęca Marynarka Wojenna —
mundur polowy

Książęca Marynarka Wojenna —
mundur roboczy (jedn. pływające)

Książęca Marynarka Wojenna —
mundur wyjściowy

Książęca Marynarka Wojenna —
mundur wyjściowy letni

Załącznik nr 2
ELEMENTY MUNDURU WYJŚCIOWEGO

Załącznik nr 3
WZORY MUNDURÓW (WYBRANE)

Książęce Wojska Lądowe
— mundur wyjściowy

Książęce Siły Powietrzne
— mundur wyjściowy

Książęca Marynarka Wojenna
— mundur wyjściowy

Książęca Marynarka Wojenna
— mundur wyjściowy letni

Załącznik nr 4
NAKRYCIA GŁOWY (WYBRANE)

Książęce Wojska Lądowe —
beret (pow.-des.)

1 Pułk Straży Przybocznej —
beret

Książęce Siły Powietrzne —
beret

Książęca Marynarka Wojenna —
beret

Książęce Wojska Lądowe —
furażerka

Książęce Siły Powietrzne —
furażerka

Książęca Marynarka Wojenna —
furażerka (mundur roboczy)

Książęca Marynarka Wojenna —
czapka marynarza (mundur wyjściowy)

Książęce Wojska Lądowe —
czapka podoficera (mundur wyjściowy)

Książęce Siły Powietrzne —
czapka podoficera (mundur wyjściowy)

Książęca Marynarka Wojenna —
czapka podoficera (mundur wyjściowy)

Książęce Wojska Lądowe —
czapka oficera (mundur wyjściowy)

Książęce Siły Powietrzne —
czapka oficera (mundur wyjściowy)

Książęca Marynarka Wojenna —
czapka oficera (mundur wyjściowy)

Książęce Wojska Lądowe —
czapka generała (mundur wyjściowy)

Książęce Siły Powietrzne —
czapka generała (mundur wyjściowy)

Książęca Marynarka Wojenna —
czapka admirała (mundur wyjściowy)

(—) gen. broni Mariusz bar. Magnuszewski,
Hetman Wielki.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny