Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo BaridasuPostanowienia i rozkazy, poz. 9707 [X]

Almera, dnia 16 listopada 2017 r.

Postanowienie Wicekróla

w sprawie zmiany nazwy miejscowości

Art. 1.

Na podstawie art. 5 ust. 2 Praw Kardynalnych (Dz. P. poz. 9586) postanawiam o zmianie nazwy miejscowości Królestwa Baridasu, która znajduje sie na terenie Awary Południowej z Arminborg i nadaję jej nazwę Królewskie Miasto Nikolaopol.

Art. 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

 

(—) Laurencjusz MaHi at Atera,
Wicekról

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny