Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie obywatelstwa sarmackiego, poz. 971 [X]

Grodzisk, dnia 27 stycznia 2007 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego

-------------------------------------------------------------
              , _ .
              \_|_/
              //|\\
               /`\

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Grodzisk, dnia 17 stycznia 2007 r.

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: Patryk Szac
Data i miejsce urodzenia: 15/08/1990 Warszawa
Miejsce zamieszkania: Malichy k. Pruszkowa (GEL)
Obywatelstwo państw obcych: 
Data zamieszkania w Sarmacji: 2007-01-03 (14)
Identyfikator: A8233

Uprzejmię proszę o nadanie mi obywatelstwa, ponieważ moim
marzeniem jest zaciągnięcię się do wielkiej Flotylli
Gellońskiej. A kim byłby marynarz, który z miłością i
poświęceniem pracowałby dla swojej ojczyzny, a nie miałby
obywatelstwa? Chciałbym również otworzyć mały biznes.
Obywatelstwo ułatwiłoby mi start i uwiarygodniłoby moją
osobę. Narazię podejmuję się pracy Syriuszowej. Bycie
obywatelem Sarmacji daję mi również możliwość brania udziału
w wyborach, referendach. Chcę, żeby moje zdanie też miało
znaczenie. W Księstwie jestem dosyć krótko, ale im szybciej
rozpocznę aktywne życie w Sarmacji, tym lepiej. Obecnie
poważnie interesuję się otworzeniem własnej firmy i mam
nadzieję, że wkrótce stanie na nogi. Mam nadzieję, że moja
prośba zostanie pozytywnie rozpatrzona.

Patryk Szac

Adres IP: 83.5.239.83
Przegladarka: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.8.0.9) Gecko/20061206 Firefox/1.5.0.9

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny