Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneEmisja znaczków, poz. 9721 [X]

Grodzisk, dnia 18 listopada 2017 r.

Postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych

ws. emisji znaczka

Art. 1.

Na podstawie § 3 ust.1 pkt. 3 Zarządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie emisji znaczków postanawiam  o emisji znaczka "Odbudowa Pałacu Książęcego" o nominale i cenie sprzedaży 1 429 lt, w ilości 70 egzemplarzy. Limit znaczka na jednego kupującego wyniesie 2 sztuki. Dochód ze sprzedaży znaczka, pomniejszony o opłaty ustalone właściwą ustawą, zostanie przelany na konto Dworu Książęcego (G00002). Wzór znaczka określony jest w załączniku. Autorem znaczka jest Krzysztof diuk Czuguł-Chan.

Art. 2.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2017 roku o godzinie 20:00.

ZAŁĄCZNIK:

(—) Paviel diuk Gustolúpulo
Minister Spraw Wewnętrznych

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny