Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweRozporządzenia wykonawcze, poz. 9727 [X]

Grodzisk, dnia 22 listopada 2017 r.

Rozporządzenie Księcia

o ustanowieniu Medalu Budowniczego

MY, TOMASZ IVO HUGO,
suweren Teutonii, książę Sarmacji, król Baridasu i Sclavinii, pan w Grodzisku, suweren Armerii, Athos, Baraniego Pola, Gellonii, Mirii, Morvanu, Nowicji, Sangii, Tropicany, Trzyczaszkowa, Wagarii oraz Złotego Wybrzeża,

 

na pamiątkę wydarzeń Katastrofy w Pałacu i Odbudowy, mających miejsce w dniach 29 października - 13 listopada 2017 roku, pragniemy ustanowić dla osób biorących w nich aktywny udział, zarówno na placu budowy, jaki i innej pomocy niesionej poszkodowanym następujące odznaczenie:

 

Art. 1.

Ustanawia się pamiątkowy Medal Budowniczego, zwany dalej „Medalem”, jako odznaczenie nadawane w uznaniu aktywnego udziału w wydarzeniu „Odbudowa Pałacu”, trwającym w dniach 29 października - 13 listopada 2017 r.

 

Art. 2.

Medal nadaje się jednorazowo, w jednym z trzech stopni, od najwyższego poczynając:

  1. Złoty Medal Budowniczego;
  2. Srebrny Medal Budowniczego;
  3. Brązowy Medal Budowniczego.

Art. 3.

Wizerunek i baretkę medalu przedstawia załącznik.

 

Art. 4.

Rozporządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

Załącznik

Złoty Medal Budowniczego

Srebrny Medal Budowniczego

Brązowy Medal Budowniczego

(—) Tomasz Ivo Hugo,
Książę.

(—) Krzysztof Czuguł-Chan,
Marszałek Sejmu.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny