Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Konsulat SclaviniiUstawy — nowelizacje, poz. 9735 [X]

Eldorat, dnia 27 listopada 2017 r.

Ustawa Rady Konsulatu Sclavinii nr 6/2017

o zmianie ustawy o Akademii Sclavińskiej

Art. 1.

W ustawie z dnia 9 czerwca 2017 r. o Akademii Sclavińskiej w art. 6 dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu:
"4. Kolegium Nauk Przyrodniczych, o którym mowa w ustawie z dnia 30 lipca 2016 r. o Kolegium Nauk Przyrodniczych, oraz Sclaviński Instytut Historyczny, o którym mowa w ustawie z dnia 3 sierpnia 2016 r. o Sclavińskim Instytucie Historycznym, ulegają przekształceniu w jednostki organizacyjne Akademii Sclavińskiej. Akademicy Kolegium Nauk Przyrodniczych i członkowie Sclavińskiego Instytutu Historycznego stają się naukowcami Akademii Sclavińskiej.
5. Uchyla się przepisy ustawy z dnia 30 lipca 2016 r. o Kolegium Nauk Przyrodniczych oraz ustawy z dnia 3 sierpnia 2016 r. o Sclavińskim Instytucie Historycznym."

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

(—) Robert von Thorn
Konsul

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny