Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneProklamacje Jego Książęcej Mości, poz. 9739 [X]

Grodzisk, dnia 29 listopada 2017 r.

Postanowienie Księcia

o wypowiedzeniu umowy międzynarodowej

W imieniu Księstwa Sarmacji

KSIĄŻĘ SARMACJI I KRÓL BARIDASU

podaje do powszechnej wiadomości:

Wypowiada się Traktat o przyjaźni i współpracy pomiędzy Księstwem Sarmacji a Królestwem Skarlandu z dnia 10 września 2011 roku,

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Księstwa Sarmacji.

Dano w Książęcym Mieście Grodzisku dnia 29 listopada 2017 r.

(—) Tomasz Ivo Hugo.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny