Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie obywatelstwa sarmackiego, poz. 974 [X]

Grodzisk, dnia 27 stycznia 2007 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego

-------------------------------------------------------------
              , _ .
              \_|_/
              //|\\
               /`\

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Grodzisk, dnia 27 stycznia 2007 r.

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: Paweł Ryba
Data i miejsce urodzenia: 11.04.1992 Sanok
Miejsce zamieszkania: Sanok (TEU)
Obywatelstwo państw obcych: 
Data zamieszkania w Sarmacji: 2006-12-29 (29)
Identyfikator: A8218

Urodziłem się ok. 5 stycznia 2006 w Scholandii. Działałem tam
bardzo aktywnie co doprowadziło mnie do pierwszych
v-światowych sukcesów. Na początku mojej kariery zostałem
prezesem spółki państwowej, później burmistrzem Alexiopolis i
prefektem Delty i Proftazji. Następnie zostałem nominowany
Ministrem Kultury (2 razy). Życie w Scholandii było miłe ale
nie było to do końca to co chciałem. Przeprowadziłem się więc
do Dreamlandu. Tam przebywałem bardzo krótko, do czasu gdy
zrozumiał co tak naprawdę chce. Szukając swojego v-światowego
miejsca dotarłem do Sarmacji, gdzie wciągnęła mnie aktywność
obywateli. Zdecydowałem, że będzie to moje miejsce
zamieszkania do końca v-życia. Na początku wybrałem
prowincję, w której chce się udzielać aby udowodnić swoją
wartość. Chcę pomóc w rozwoju tego kraju. Dlatego składam
wniosek o nadanie obywatelstwa KS.

Paviel von Thorn-Browarczyk

Adres IP: 80.55.235.70
Przegladarka: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.0; pl; rv:1.8.1.1) Gecko/20061204 Firefox/2.0.0.1

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny