Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo BaridasuPostanowienia i rozkazy, poz. 9741 [X]

Almera, dnia 3 grudnia 2017 r.

Postanowienie Wicekróla

w sprawie odwołania i powołania urzędników królestwa

Art. 1.

Na podstawie ordonansu z dnia 27 sierpnia 2017 roku o Dworze Królewskim i urzędach (Dz. P. poz. 9691) odwołuję:

Fryderyka von Hohenzollern (AE372) ze stanowiska Marszałka Baridasu.
Juliana Fer at Aterę (AF827) ze stanowiska Wicemarszałka Baridasu.

Art. 2.

Na podstawie ordonansu z dnia 27 sierpnia 2017 roku o Dworze Królewskim i urzędach (Dz. P. poz. 9691) powołuję:

Juliana Fer at Aterę (AF827) na stanowisko Marszałka Baridasu.

Art. 3.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Laurencjusz MaHi at Atera,
Wicekról

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny