Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneEmisja znaczków, poz. 9743 [X]

Grodzisk, dnia 5 grudnia 2017 r.

Postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych

ws. emisji znaczka

Art. 1.

Na podstawie § 3 ust.1 pkt. 3 Zarządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie emisji znaczków postanawiam  o emisji znaczków:

    1. "Bal Odbudowy - Czerwony Kapturek" o nominale i cenie sprzedaży 5 000, w ilości 20 egzemplarzy. Limit znaczka na jednego kupującego wyniesie 2 sztuki. Dochód ze sprzedaży znaczka, pomniejszony o opłaty ustalone właściwą ustawą, zostanie przelany na konto Dworu Książęcego (G00002). Wzór znaczka określony jest w załączniku A. Autorem znaczka jest Sorcha hrabina Raven oraz Roland hrabia Heach-Romański.
    2. "Bal Odbudowy - Rotryjski kardynał" o nominale i cenie sprzedaży 3 000, w ilości 25 egzemplarzy. Limit znaczka na jednego kupującego wyniesie 2 sztuki. Dochód ze sprzedaży znaczka, pomniejszony o opłaty ustalone właściwą ustawą, zostanie przelany na konto Dworu Książęcego (G00002). Wzór znaczka określony jest w załączniku B. Autorem znaczka jest Vladimir diuk ik Lihtenštán oraz Roland hrabia Heach-Romański.
    3. "Bal Odbudowy - Muszkieter" o nominale i cenie sprzedaży 2 000, w ilości 30 egzemplarzy. Limit znaczka na jednego kupującego wyniesie 2 sztuki. Dochód ze sprzedaży znaczka, pomniejszony o opłaty ustalone właściwą ustawą, zostanie przelany na konto Dworu Książęcego (G00002). Wzór znaczka określony jest w załączniku C. Autorem znaczka jest Julian hrabia Fer at Atera oraz Roland hrabia Heach-Romański.

Art. 2.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem 8 grudnia 2017 roku o godzinie 19:00.

ZAŁĄCZNIKI:

A. Bal Odbudowy - Czerwony Kapturek

B. Bal Odbudowy - Rotryjski kardynał

C. Bal Odbudowy - Muszkieter

(—) Paviel diuk Gustolúpulo
Minister Spraw Wewnętrznych

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny