Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiDwór Książęcy i starostowie, poz. 9755 [X]

Grodzisk, dnia 10 grudnia 2017 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie odwołania Dworu Książęcego

 

§ 1.

Kończąc swe panowanie, odwołujemy członków Dworu Ksiażęcego, wypłacając wynagrodzenia, według pracy na rzecz Dworu, jak następuje:

1) Marszałkowi Dworu JKW Helwetykowi Romańskiemu - 9 000 libertów;

2) Rzecznikowi Dworu, Sekretarzowi stanu ds. informacji, Heweliuszowi v-hr. Popowowi-Chojnackiemu - 14 000 libertów;

3) Strategowi Dworu, Sekretarzowi stanu ds. dyplomacji, Albertowi mar. Felimi-Liderskiemu - 6 000 libertów;

4) Heroldowi Wielkiemu, Sekretarzowi stanu ds. heraldycznych, Magnumowi diukowi von Graudenzowi - 14 000 libertów;

4) Pisarzowi Dworu, Sekretarzowi stanu ds. rodów, Orjon v-hr. von Thorn-Surma - 14 000 libertów;

5) Sekretarzowi stanu ds. heraldycznych Jackowi diukowi von Horn - 9 000 libertów.

§ 2.

Kończąc swe panowanie, w uznaniu zasług wypłacamy wynagrodzenia funkcjonariuszom opłacanym przez Księcia, według pracy, jak następuje:

1) Radcy Krzysztofowi diukowi Czuguł-Chanowi - 30 000 libertów;

2) Radcy Avrilowi diukowi von Levengothon - 24 500 libertów

3) Ambasadorowi w Republice Bialeńskiej i Monarchii Austro-Węgierskiej Robertowi hr. von Thorn - 23 000 libertów,

4) Ambasadarowi w Rzeczpospolitej Obojga Narodów Laurencjuszowi diukowi Ma Hi at Atera - 9 000 libertów,

5) Nieformalnemu Pisarzowi książęcemu Leszkowi diukowi de Ruth - 14 000 libertów.

§ 3.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

(—) Tomasz Ivo Hugo

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny