Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneProklamacje Jego Książęcej Mości, poz. 9757 [X]

Grodzisk, dnia 10 grudnia 2017 r.

Proklamacja Księcia

— Akt Abdykacji

Wszystkim i każdemu z osobna – pozdrowienie.

W trosce o byt i przyszłość Księstwa Sarmacji postąpiliśmy tak, jak nakazywało Nasze sumienie. Mając jednak na uwadze tak Nasze możliwości, jak i sytuację w Państwie, postanowiliśmy przekazać panowanie w Rzeczypospolitej Sarmackiej Naszemu Następcy.

Przeto abdykujemy, zrzekając się Korony Księstwa Sarmacji oraz Korony Królestwa Baridasu i przekazujemy tę proklamację wraz z Insygniami Władzy Książęcej i Królewskiej na ręce Marszałka Sejmu.

Na dowód prawdziwości słów spisanych w niniejszym Akcie umieściliśmy pod nim Naszą pieczęć oraz Nasz podpis, w dziesiątym dniu grudnia Roku Diuczego dwa tysiące siedemnastego.

(—) Tomasz Ivo Hugo.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny