Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo Baridasu (archiwum)Archiwalne postanowienia, zarządzenia i decyzje, poz. 976 [X]

Almera, dnia 28 stycznia 2007 r.

Obwieszczenie Gubernatora Baridasu

o wynikach wyborów uzupełniających do Senatu (uchylony)

Na podstawie art. 5 ust. 7 pkt. 3 Ordynacji Wyborczej z dnia 9 listopada 2006 r. mandat senatorski w wyborach uzupełniających uzyskał Piotr markiz Krause-Arped h. Krause.

(—) Konrad hr. von Staufen.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny