Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneProklamacje Jego Książęcej Mości, poz. 9762 [X]

Grodzisk, dnia 10 grudnia 2017 r.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu

w sprawie opróżnienia tronu książęcego

Na mocy nadanej mi przez art. 7 ust. 2 Konstytucji Księstwa Sarmacji, w związku z abdykacją przewidzianą przez art. 7 ust. 1 pkt 1 tejże, stwierdzam opróżnienie tronu książęcego.

(—) Krzysztof Czuguł-Chan
Marszałek Sejmu.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny