Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie tytułów, orderów i odznaczeń, poz. 9769 [X]

Grodzisk, dnia 13 grudnia 2017 r.

Postanowienie Regenta

w sprawie nadania odznaczeń państwowych

MY, KRZYSZTOF CZUGUŁ-CHAN,
Regent Księstwa Sarmacji,

w wyrazie najwyższego uznania za dotychczasową służbę Państwu i Narodowi i za pracę na rzecz dobra wspólnego całej rzeczypospolitej sarmackiej,

w odpowiedzi na Uchwałę Sejmu Księstwa Sarmacji 

Jego Książęcej Wysokości
Tomaszowi Ivonowi Hugonowi

nadaję poniższe odznaczenia:

  1. Złoty Krzyż Orderu Awangardy za nieustającą aktywność na forum Księstwa Sarmacji i stornie głównej,
  2. Złoty Krzyż Orderu Czerwonej Podwiązki za wszystkie dotąd zdobyte serca od użytkowników forum i DSG,
  3. Złoty Medal Orderu Gloriosae Memoriae za roztaczaną opiekę nad wszystkimi nowo przybyłymi mieszkańcami i obywatelami Księstwa Sarmacji,
  4. Złoty Krzyż Orderu Dalii za organizację wydarzeń narracyjnych i animowanie życia społeczności Księstwa Sarmacji,
  5. Złoty Medal Orderu Liry za publikację tekstów narracyjnych związanych z życiem Dworu,
  6. Złoty Krzyż Orderu Biurokratów za sumienne i godne pochwały wykonywanie obowiązków książęcych,
  7. Złoty Medal Orderu Prawa za całokształt działalności w Sejmie Księstwa Sarmacji,
  8. Złoty Medal Orderu Sprawiedliwości za całokształt działalności w Trybunale Koronnym,
  9. Medal Nadwyżki za kopipasty aktów prawnych.

(—) Krzysztof Czuguł-Chan
Regent

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny