Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneZarządzenia wyborów i referendów, poz. 9778 [X]

Grodzisk, dnia 22 grudnia 2017 r.

Uchwała Książęcej Komisji Wyborczej

w sprawie rozesłania informacji o elekcji

Na podstawie art. 9a oraz art. 17 ust. 5 Ustawy Sejmu nr 154 — Ordynacji wyborczej Książęca Komisja Wyborcza postanawia o rozesłaniu informacji do ogółu Sarmatów o abdykacji JKW Tomasza Ivona Hugona oraz terminie Wyborów Księcia.

(—) Krzysztof Czuguł-Chan
Regent

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny