Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneEmisja znaczków, poz. 9785 [X]

Grodzisk, dnia 3 stycznia 2018 r.

Postanowienie Kanclerza

ws. emisji znaczka

Na podstawie § 3 ust.1 pkt. 3 Zarządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie emisji znaczków postanawiam  o emisji znaczka "FKK Rantiochskie Krasnoludy" o nominale i cenie sprzedaży 3 000 lt, w ilości 30 egzemplarzy. Limit znaczka na jednego kupującego wyniesie 2 sztuki. Dochód ze sprzedaży znaczka, pomniejszony o opłaty ustalone właściwą ustawą, zostanie przelany na konto Sarmackiej Ligi Piłkarskiej (S00104). Wzór znaczka określony jest w załączniku. 

Art. 2.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem 6 stycznia 2018 roku o godzinie 19:30.

 

ZAŁĄCZNIK:

(—) Albert mar. Felimi-Liderski
Kanclerz

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny