Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo BaridasuPostanowienia i rozkazy, poz. 9799 [X]

Almera, dnia 10 stycznia 2018 r.

Postanowienie Wicekróla

w sprawie odwołania i powołania urzędnika królestwa

Art. 1.

Na podstawie ordonansu z dnia 27 sierpnia 2017 roku o Dworze Królewskim i urzędach (Dz. P. poz. 9691) odwołuję
Siergiusza Asketila (AF170)
ze stanowiska Podskarbiego oraz czasowo powołuję na to stanowisko:

Juliana Fer at Aterę (AF827),

któremu polecam realizować obowiązki wymienione w art. 4 wyżej wymienionego ordonansu.

Art. 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Laurencjusz MaHi at Atera,
Wicekról

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny