Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie tytułów, orderów i odznaczeń, poz. 9806 [X]

Grodzisk, dnia 12 stycznia 2018 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie udzielenia zezwolenia na posługiwanie się tytułem arystokratycznym oraz tytułem honorowym

My, Robert Fryderyk,
książę Sarmacji, król Baridasu i Sclavinii, pan w Grodzisku, suweren Armerii, Athos, Baraniego Pola, Gellonii, Mirii, Morvanu, Nowicji, Sangii, Teutonii, Tropicany, Trzyczaszkowa, Wagarii oraz Złotego Wybrzeża, etc. etc.
stanowimy co następuje: 


na podstawie art. 4 ust. 2 Rozporządzenia Księcia o tytułach, lennach
i herbach z dnia 17 czerwca 2011 roku

ZEZWALAMY

Szanownemu Panu Torkanowi Ingawaarowi (AF655) na posługiwanie się honorowym tytułem markiza Królestwa Dreamlandu.

* * *

Wykaz zezwoleń na posługiwanie się innymi tytułami honorowymi, w szczególności tytułami szlacheckimi i arystokratycznymi państw trzecich, tytułami prowincji oraz tytułami przynależnymi małżonkom szlachciców lub arystokratów

 1. Jakob (T0002) — cesarz-senior Teutonii oraz były cesarz Teutonii
 2. Mikołaj Arped-Muzyk (A5781) — król-senior Baridasu
 3. JKW Piotr Mikołaj (A0001) — król-senior Baridasu
 4. JKW Michał Feliks (A0441) — król-senior Baridasu
 5. Jakub Bakonyi (A5157) — Kasztelan Czarnoleski
 6. Sted Asketil (AF161) — książę (Królestwa Dreamlandu)
 7. Każdoczesny naczelnik lokacji historycznej Gidena — pan (pani) w Gidenie
 8. JKW Daniel Łukasz (A8208) — król-senior Baridasu
 9. Lanigiria de Sagre (AD938) — diuczessa-małżonka
 10. Krzysztof Stanisław Michał Kwazi (T0005) — Czwarty Książę Teutończyków
 11. Kristian Arped (AF683) — diuk-małżonek Abvienolheim
 12. Orjon Surma (AF972) — kawaler (Królestwa Surmeńskiego)
 13. Zoara Schlesinger-Asketil (AG053) — hrabina-małżonka
 14. Vladimir Ivanovitsš ik Lihtenštán (AD867) — baronet-małżonek
 15. JKW Mikołaj Jan (AD408) — król-senior Baridasu
 16. JKW Piotr II Grzegorz (A1952) — król-senior Baridasu
 17. Łukasz August (T0001) — król-senior Teutonii
 18. Michael von Lichtenstein (A8794) — król-senior Teutonii
 19. Mateusz Wilhelm (T0008) — król-senior Teutonii
 20. Andrzej Fryderyk (AF462) — król Teutonii
 21. Robert Janusz von Thorn (A0062) — kaizer-senior Cesarstwa Valhalli
 22. Carlos Lorenzo de Medici y Zep (AF889) wielki książę Toskanii, król-senior Imperium Skarlandu, książę Murcji i Móstoles
 23. Irmina de Ruth y Thorn (AE228) — diuczessa-małżonka
 24. Wojciech Hergemon (T0003) — Arcyksiążę Teutończyków
 25. Jan Dagobard von Maikowski (AF916) — książę Monderii
 26. Gotfryd Slavik de Ruth (T1141) — Palatyn Ruhnhoff
 27. Sereus von Ahabejż (AF147) — Ordynat
 28. Torkan Ingawaar (AF655) — markiz (Królestwa Dreamlandu)

(—) Robert Fryderyk

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny