Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Konsulat SclaviniiPostanowienia ws. nadania obywatelstwa i ws. reintegracji, poz. 9807 [X]

Eldorat, dnia 12 stycznia 2018 r.

Postanowienie Konsula Sclavinii

w sprawie nadania obywatelstwa sclavińskiego

§1.

Na podstawie art. 3 ust. 5 Ustawy o obywatelstwie sclavińskim z dnia 23 marca 2017 r. (Dz. P. poz. 9285, tekst jedn.) postanawia się nadać obywatelstwo sclavińskie panu Yupeng Beijin-Zhao (AE563).

§2.

Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogloszenia.

(—) Roland Heach-Romański,
Prefekt Sclavinii

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny