Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

StarosarmacjaAkty uchylone, poz. 9808 [X]

Grodzisk, dnia 13 listopada 2017 r.

Uchwała Sejmiku Koronnego

o zmianie Konstytucji

Art. 1 [Przepisy zmieniające]

W Konstytucji Starosarmacji, danej w Ferze w dniu 14 kwietnia 2016 r. (Dz.P. poz. 8421 z późn. zmianami) dokonuje się następującej zmiany:

  1. Artykuł 4, ustęp 6 („Sejmikiem Koronnym Marszałek przewodzi i na straży porządku w nim stoi. Marszałka obywatele wskazują spośród siebie w pierwszych dniach obrad. Nad porządkiem wyboru Marszałka czuwać będzie uczestnik Sejmiku stażem w Księstwie najstarszy.”) otrzymuje brzmienie: Sejmikiem Koronnym Marszałek przewodzi i na straży porządku w nim stoi. Marszałka obywatele wskazują spośród siebie w pierwszych dniach obrad. Nad porządkiem wyboru Marszałka czuwać będzie uczestnik Sejmiku obywatelstwo Starosarmackie najdłużej posiadający.

Art. 2 [Przepisy końcowe]

Gdy tylko niniejsza uchwała do Dziennika Praw trafi, Konstytucja zmienioną będzie.

(—) Paviel Gustolúpulo
Marszałek Sejmiku Koronnego

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny