Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneWygaśnięcie i objęcie mandatu poselskiego, poz. 9809 [X]

Grodzisk, dnia 13 stycznia 2018 r.

Postanowienie Marszałka Sejmu

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu poselskiego

§ 1.

Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 6 ustawy Sejmu nr 154 z dnia 12 kwietnie 2012 r. — Ordynacji Wyborczej, w związku z utratą statusu aktywnego obywatela, stwierdziam wygaśnięcie mandatu poselskiego Leszka de Ruth [T1102].

§ 2.

Na podstawie art. 15 ust. 1 powołanej ustawy mandat poselski obejmuje Timan Demollari [A4412].

§ 3.

Postanowienie jest skutecznie z chwilą ogłoszenia.

(—) Krzysztof Czuguł-Chan
Marszałek Sejmu

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny