Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweRozporządzenia wykonawcze, poz. 9818 [X]

Grodzisk, dnia 16 stycznia 2018 r.

Rozporządzenie Księcia

o ustanowieniu Medalu Koronacyjnego

My, Robert Fryderyk,
książę Sarmacji, król Baridasu i Sclavinii, suweren Teutonii, etc. etc.
stanowimy co następuje:

Art. 1.

Ustanawia się pamiątkowy Medal Koronacyjny z okazji koronacji JKM Roberta Fryderyka.

Art. 2.

  1. Wzór Medalu Koronacyjnego określa załącznik nr 1 do rozporządzenia. 
  2. Wzór baretki Medalu Koronacyjnego określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

Art. 3.

Medal Koronacyjny otrzymują mieszkańcy Księstwa Sarmacji obecni na uroczystościach koronacyjnych JKM Roberta Fryderyka, w dniu 20 stycznia 2018 r. 

Art. 4.

Rozporządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

Załącznik nr 1 - Wzór Medalu Koronacyjnego

Załącznik nr 2 - Wzór baretki Medalu Koronacyjnego

 

 

 

(—) Robert Fryderyk

(—) Krzysztof Czuguł-Chan,
Marszałek Sejmu.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny