Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiDwór Książęcy i starostowie, poz. 9827 [X]

Grodzisk, dnia 20 stycznia 2018 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie zmiany składu Dworu Książęcego

My, Robert Fryderyk,
książę Sarmacji, król Baridasu i Sclavinii, suweren Teutonii, pan w Grodzisku etc. etc.
stanowimy co następuje:

§ 1.

Na podstawie Zarządzenia Księcia w sprawie Konstytucji Dworu z dnia 14 stycznia 2018 r. dokonujemy zmiany składu Małej Rady w taki sposób, iż ze stanowiska Legata Koronnego odwołujemy Mikołaja diuka Torpeda (A5781) ze oraz powołujemy w skład Małej Rady Rihannę diuczessę Aureliuš-Sedrovską (AE792) na stanowisko Legata Koronnego.

§ 2.

Na podstawie Zarządzenia Księcia w sprawie Konstytucji Dworu z dnia 14 stycznia 2018 r. odwołujemy ze składu  Rady Stanu Krzysztofa diuka Czuguł-Chana (A7782) w związku z faktem zakończenia przez Niego pełnienia funcji Marszałka Sejmu. 

§ 3.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

(—) Robert Fryderyk

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny