Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Konsulat SclaviniiArchiwum (III Konsulat), poz. 9832 [X]

Eldorat, dnia 22 stycznia 2018 r.

Ustawa Rady Konsulatu Sclavinii nr 1/2018

o zmianie Ustawy Rady Konsulatu Sclavinii nr 5/2017 o podziale administracyjnym (uchylony)

Art. 1

Ilekroć w Ustawie Rady Konsulatu Sclavinii nr 5/2017 o podziale administracyjnym z dnia 3 października 2017 roku (Dz. P. poz. 9641 - tekst jednolity) jest mowa o elektoracie dokonuje się zmiany słowa elektorat i jego odmian na słowo gubernia i odpowiednie jego odmiany, oraz dokonuje się zmiany określenia miasto elektorskie na miasto gubernatorskie.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.

(—) Roland Heach-Romański
Prefekt Sclavinii

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny