Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo wojskowePostanowienia Księcia, poz. 9833 [X]

Unisławów, dnia 22 stycznia 2018 r.

Rozkaz Naczelnego Dowódcy Książęcych Sił Zbrojnych

w sprawie odwołania i powołania Hetmana Wielkiego

My, Robert Fryderyk,
książę Sarmacji, król Baridasu i Sclavinii, suweren Teutonii, etc. etc.
stanowimy co następuje: 

§ 1.

Na mocy art. 4 pkt. 1 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 181 o Książęcych Siłach Zbrojnych z dnia 8 listopada 2004 r. odwołuje się gen. Korony Jacka von Horn (AE544) z funkcji Hetmana Wielkiego Księstwa Sarmacji.

§ 2.

Na mocy art. 4 pkt. 1 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 181 o Książęcych Siłach Zbrojnych z dnia 8 listopada 2004 r. powołuje się gen. Korony Gotfryda Slavika de Ruth (T1141) na funkcję Hetmana Wielkiego Księstwa Sarmacji.

§ 3.

Rozkaz wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

 

(—) Robert Fryderyk

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny