Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Konsulat SclaviniiArchiwum (III Konsulat), poz. 9856 [X]

Eldorat, dnia 2 lutego 2018 r.

Ustawa konstytucyjna Rady Konsulatu Sclavinii nr 3/2018

o zniesieniu wymogu kworum (uchylony)

Art. 1.
[Zmiana Konstytucji]

Konstytucji Konsulatu Sclavinii z dnia 12 stycznia 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

  1. w art. 6 ust. 9 skreśla się słowa „przy udziale co najmniej jednej trzeciej jej członków”;
  2. skreśla się art. 11 ust. 1 pkt 1 („[Stan wyjątkowy wprowadza się z mocy prawa, na czas nie dłuższy niż jeden miesiąc, gdy:] w czterech kolejnych głosowaniach Rady Konsulatu Sclavinii niemożliwe było osiągnięcie kworum, o którym mowa w art. 6 ust. 9 Konstytucji”);
  3. w art. 12 ust. 1 skreśla się słowa „przy udziale co najmniej połowy członków Rady konsulatu Sclavinii”.

Art. 2.
[Przepis końcowy]

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Przepisy ustawy stosuje się także do postępowań ustawodawczych i ustrojodawczych niezakończonych w chwili wejścia ustawy w życie.

 

(–) Otto v-hr. von Spee-Asketil
Konsul Sclavinii

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny