Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneEmisja znaczków, poz. 9872 [X]

Grodzisk, dnia 7 lutego 2018 r.

Postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych

ws. emisji znaczka

§ 1.

Na podstawie § 3 ust.1 pkt. 1 Zarządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie emisji znaczków postanawiam  o emisji znaczka "Koronacja Roberta Fryderyka" o nominale 2018 lt i w tej samej cenie sprzedaży. Ilość znaczków w emisji 50 egzemplarzy. Limit znaczka na jednego kupującego wyniesie 2 sztuki. Dochód ze sprzedaży znaczka zostanie przelany na konto Dwór Książęcy (G00002). Wzór znaczka określony jest w załączniku. Autorem grafiki znaczka jest Roland hrabia Heach-Romański. 

§ 2.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem 10 lutego 2018 roku o godzinie 18:50.

ZAŁĄCZNIK:

(—) Laurencjusz diuk MaHi at Atera
Minister Spraw Wewnętrznych

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny