Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneEmisja znaczków, poz. 9885 [X]

Grodzisk, dnia 10 lutego 2018 r.

Postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych

ws. emisji znaczka

§ 1.

Na podstawie § 3 ust.1 pkt. 3 Zarządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie emisji znaczków na wniosek Ministra Kultury Yennefer hrabiny von Witcher postanawiam  o emisji znaczka kolekcjonerskiego "Dzierżący Berło" o nominale 500 lt oraz ilości znaczków w emisji 5 egzemplarzy. Dochód ze sprzedaży znaczka zostanie przelany na konto Rady Ministrów (G00001). Wzór znaczka określony jest w załączniku. Autorem grafiki znaczka jest Roland Heach-Romański. 

§ 2.

1.Na podstawie § 3 ust. 6 Zarządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie emisji znaczków postanawiam o przekazaniu emisji na konto Ministra Spraw Wewnętrznych Laurencjusza MaHi at Atery (AF766).

2.Emisję znaczka przeznacza się:

1) 1 znaczek jako niespodziankę dla JKM Roberta Fryderyka,

2) 1 znaczek jako niespodziankę dla autora grafiki znaczka Rolanda Heach-Romańskiego,

3) 1 znaczki na licytację prowadzoną przez Ministra Kultury w dniu uroczystości koronacji,

4) 2 znaczków na nagrody w konkursie o Sarmacji oraz w konkursie „GQ” w dniu uroczystości koronacji,

1.Znaczki wymienione w § 2 ust. 2 pkt 1 i 2 przekazuje Minister Spraw Wewnętrznych w dniu uroczystej koronacji.

2.Znaczki wymienione w § 2 ust. 2 pkt 3 przekazuje Minister Spraw Wewnętrznych po zakończeniu licytacji i przekazaniu informacji przez Ministra Kultury o dokonaniu wpłat na konto RM przez osoby, które wylicytowały znaczki w dniu uroczystej koronacji.

3.Znaczki wymienione w § 2 ust. 2 pkt 4 przekazuje Minister Spraw Wewnętrznych po przekazaniu przez Ministra Kultury danych osób, które winny dostać znaczek w nagrodę w dniu uroczystej koronacji.

§ 3.

Postanowienie jako niespodzianka wchodzi w życie z dniem 10 lutego 2018 roku o godzinie 22:50.

ZAŁĄCZNIK:

84D4VCDn.png

(—) Laurencjusz diuk MaHi at Atera
Minister Spraw Wewnętrznych

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny