Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie tytułów, orderów i odznaczeń, poz. 9887 [X]

Grodzisk, dnia 10 lutego 2018 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie nadania odznaczeń i orderów państwowych

MY, ROBERT FRYDERYK,
Książę Sarmacji, Król Baridasu, Król Sclavinii, suweren Teutonii, etc. etc.

w celu zwiększenia aktywności mieszkanek i mieszkańców Księstwa Sarmacji oraz mając na względzie zmotywowanie ich do jeszcze większej pracy na rzecz Księstwa, nagradzamy niżej wymienione mieszkanki i niżej wymienionych mieszkańców Sarmacji za ich działalność w okresie listopad 2017-styczeń 2018:

Za wspaniałą aktywność realizowaną na najróżniejszych polach odznaczenia otrzymują następujące osoby:

  • brązowy medal orderu Awangardy
  • srebrny medal orderu Awangardy 
  • złoty medal orderu Awangardy 
  • brązowy krzyż orderu Awangardy 
  • srebrny krzyż orderu Awangardy 
  • złoty krzyż orderu Awangardy 

Za szeroko pojętą twórczość, która powoduje, iż miłość w kraju naszym kwitnie, czyli za ilość otrzymanych serc od czytelników odznaczenia otrzymują następujące osoby:

  • brązowy medal orderu Czerwonej Podwiązki 
  • srebrny medal orderu Czerwonej Podwiązki 
  • złoty medal orderu Czerwonej Podwiązki 
  • brązowy krzyż orderu Czerwonej Podwiązki 
  • srebrny krzyż orderu Czerwonej Podwiązki 
  • złoty krzyż orderu Czerwonej Podwiązki 

Za ogromną pracę włożoną w krzewienie sarmackiej kultury i organizację oraz udział w wydarzeniach kulturalnych odznaczenia otrzymują następujące osoby:

  • brązowy medal orderu Dalii 
  • srebrny medal orderu Dalii 
  • złoty medal orderu Dalii 
  • brązowy krzyż orderu Dalii 

Za krzewienie kultury fizycznej, propagowanie sportu, udział w sportowych rozgrywkach oraz osiągane na tym polu sukcesy odznaczenia otrzymują następujące osoby:

  • brązowy medal orderu Ognia 
  • złoty medal orderu Ognia 
  • brązowy krzyż orderu Ognia 
  • złoty krzyż orderu  Ognia 

Za wybitne osiągnięcia polach publikacji własnej twórczości literackiej odznaczenia otrzymują następujące osoby:

  • brązowy medal orderu Liry 
  • srebrny medal orderu Liry 
  • złoty medal orderu Liry 

Za odwagę w tworzeniu i prezentowaniu własnej sztuki audiowizualnej odznaczenia otrzymują następujące osoby:

  • brązowy medal orderu Harfy 
  • srebrny medal orderu Harfy 
  • srebrny krzyż orderu Harfy 
  • złoty krzyż orderu Harfy 

Za niezwykle ważną działalność na polu dziennikarstwa, reportażu, wywiadu, felietonu, za ostre pióra i trudne pytania odznaczenia otrzymują następujące osoby:

  • brązowy medal orderu Pióra
  • srebrny medal orderu Pióra 
  • złoty medal orderu Pióra 
  • brązowy krzyż orderu Pióra 
  • srebrny krzyż orderu Pióra 
  • złoty krzyż orderu Pióra 

Za kluczową dla Naszego Kraju działalność informatyczno-programistyczną, za niezliczone godziny pisania kodu i czytania świata w systemie zer i jedynek odznaczenia otrzymują następujące osoby:

  • brązowy medal orderu Architektów 
  • złoty medal orderu Architektów 
  • srebrny krzyż orderu Architektów 

Za wybitne osiągnięcia na polu, często niewdzięcznej, działalności urzędniczej odznaczenia otrzymują następujące osoby:

  • złoty medal orderu Biurokratów 

Za służbę Narodowi i trudną sztukę Jego reprezentowania na sejmowej sali odznaczenia otrzymują następujące osoby:

  • brązowy medal orderu Prawa 
  • srebrny medal orderu Prawa 
  • złoty medal orderu Prawa 

Za niezmordowaną pracę w egzekutywie, wzięcie na siebie barki działalności rządowej odznaczenia otrzymują następujące osoby:

  • brązowy medal orderu Salamandry 
  • srebrny medal orderu Salamandry 
  • złoty medal orderu Salamandry
   • Jan Zaorski
   • Konrad Jakub Arped-Friedman

Za niezwykle w ważną służbę w sądownictwie, sprawiedliwe wyroki i łamanie sobie głowy nad sarmackimi przepisami, za stracone dioptrie przy czytaniu Dziennika Praw odznaczenia otrzymują następujące osoby:

  • złoty medal orderu Sprawiedliwości 

Za wyjątkową postawę i dowód na to, że młody mieszkaniec doskonale potrafi odnaleźć się w naszej rzeczywistości odznaczenia otrzymują następujące osoby:

  • brązowy medal orderu Wschodzącej Gwiazdy 
  • srebrny medal orderu Wschodzącej Gwiazdy 
  • złoty medal orderu Wschodzącej Gwiazdy 
  • brązowy krzyż orderu Wschodzącej Gwiazdy 
  • srebrny krzyż orderu Wschodzącej Gwiazdy 

Za ogromny wkład w rozwój sarmackiej wojskowości, aktywną działalność w Książęcych Siłach Zbrojnych i nieustającą gotowość do obrony naszych granic odznaczenia otrzymują następujące osoby:

  • Krzyż Wielki Orderu Legii Honorowej 
  • Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Legii Honorowej 
  • Krzyż Komandorski Orderu Legii Honorowej 
  • Krzyż Oficerski Orderu Legii Honorowej 
  • Krzyż Żołnierski Orderu Legii Honorowej 

Za wkład w rozwój stosunków bilateralnych, wkład w rozwój współpracy międzynarodowej nadajemy Order Przyjaźni i Współpracy następującym osobom: 

Za udział w uroczystościach koronacyjnych Jego Książęcej Mości Roberta Fryderyka nadajemy Medal Koronacyjny następującym osobom: 

(—) Robert Fryderyk

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny