Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo BaridasuPostanowienia i rozkazy, poz. 9889 [X]

Almera, dnia 12 lutego 2018 r.

Postanowienie Wicekróla

w sprawie powołania urzędnika królestwa

Art. 1.

Na podstawie art. 10 ust. 2 ordonansu z dnia 27 sierpnia 2017 roku o Dworze Królewskim i urzędach (Dz. P. poz. 9691) stwierdzam, że Członkowie Baridajskiego Związku Piłki Nożnej (BZPN) w dniu 5 lutego 2018 r. wybrali

Timana diuka Demollari (A4412) na stanowisko:

Prezesa BZPN,

który realizuje swoje obowiązki na podstawie statutu Baridajskiego Związku Piłki Nożnej stanowiązego załącznik do Uchwały Rady Królestwa o wprowadzeniu statutu Baridajskiego Związku Piłki Nożnej (Dz. P. poz. 9508).

Art. 2.

Uchylam Uchwałę Rady Królestwa o dokonaniu wyboru Prezesa BZPN (Dz. P. poz. 9608) i stwierdzam, że Henryk wicehrabia Wespucciego (AG281) został odwołany ze stanowiska Prezesa BZPN.

Art. 3.

Postanowienie jest skuteczne z z dniem ogłoszenia wyboru tj. 5 lutego 2018 r.

 

(—) Laurencjusz MaHi at Atera,
Wicekról

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny