Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo TeutoniiAkty normatywne miejscowości, poz. 9895 [X]

Srebrny Róg, dnia 14 lutego 2018 r.

Akt fundacyjny

Palatynatu Lichtensteinu

My, Andrzej Fryderyk, z woli elektorów król Teutonii zjednoczonej w Rzeczypospolitej Sarmackiej, wielki książę Awii, książę Slavii i Enderasji, książę Sangrii, palatyn Weyr-Benden, hrabia Loardii, lord protektor Nowej Teutonii, pan Srebrnego Rogu i Złotego Grodu, władca wszystkich teutońskich wysp etc. etc., pragniemy ogłosić iż na podstawie Dekretu Króla Teutonii nr 3/2017 o Lokalnych Okręgach Administracyjnych, w Enderasji, na północ od jeziora Lokan, na terenach obejmowanych przez lenno Abvienolheim, a także w Loardii,  w powiecie Zommerland  centralnym odcinku granicy z Królestwem Baridasu, na terenie przynależnym do lenna Tseleborm, tworzymy Palatynat Lichtensteinu, a jego zarządcą czynimy Vladimira ik Lihtenštána herbu Królewski Dar, który Palatynem Lichtensteinu będzie mógł się nazywać.

Wolą naszą jest, by Palatynat Lichtensteinu, dla zasłużonego dla Teutonii rodu Lichtensteinów zawsze był domem i schronieniem. Pragniemy by każda córka i syn każdy Króla Michaela, a także potomków jego, swe teutońskie lenna do Palatynatu możliwość przyłączyć mieli. Niechaj lokalne prawa na terenach przez Ród Lichtensteinów zarządzanych, o zasługach członków jego i oddaniu Teutonii świadczą, a konstrukcję tychże praw Vladimirowi z Lichtensteinów rodu, synowi Michaela, powierzamy.

Z takimiż postanowieniami oddajemy wspomniane wcześniej ziemie, w Palatyna zarząd, a wolę swą podpisem i pieczęcią potwierdzamy.

(—) Andrzej Fryderyk
Król Teutonii

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny