Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Książęce Miasto GrodziskUchwały, poz. 990 [X]

Grodzisk, dnia 31 stycznia 2007 r.

Uchwała Rady Książęcego Miasta Grodziska nr 55

w sprawie ustanowienia odznaczeń Książęcego Miasta Grodzisk (uchylony)

Na podstawie art. 13 pkt. 13 Statutu Rada Książęcego Miasta Grodziska uchwala, jak następuje:

§ 1. [Odznaczenia Książęcego Miasta Grodzisk]

  1. Złoty Delfin Burmistrza Grodziska - przyznawany przez Burmistrza Grodziska z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Książęcego Miasta Grodzisk za znaczący wkład w rozwój i promocję Książęcego Miasta Grodziska.
  2. Srebrna Gwiazda Burmistrza Grodziska - przyznawana przez Burmistrza Grodziska z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Książęcego Miasta Grodzisk za znaczący wkład w szeroko pojętą obronę Książęcego Miasta Grodzisk.
  3. Brązowy Medal Burmistrza Grodziska - przyznawany przez Burmistrza Grodziska z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Książęcego Miasta Grodziska za szczególne osiągnięcia i działania podjęte na rzecz Książęcego Miasta Grodzisk.

§ 2. [Przepisy końcowe]

  1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książęcego Miasta Grodziska.
  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem, o którym mowa w art. 5 ust. 5 Ustawy o trzech zasadach integralności Księstwa Sarmacji.

(—) Dariusz Darowski, Przewodniczący Rady Książęcego Miasta Grodzisk.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny