Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo TeutoniiAkty rangi ustawowej — teksty jednolite, poz. 9915 [X]

Srebrny Róg, dnia 18 lutego 2018 r.

Dekret Króla Teutonii nr 2/2018

o ustanowieniu Medalu Pucharu Króla Teutonii

My, Andrzej Fryderyk, z woli elektorów król Teutonii zjednoczonej w Rzeczypospolitej Sarmackiej, wielki książę Awii, książę Slavii i Enderasji, książę Sangrii, palatyn Weyr-Benden, hrabia Loardii, lord protektor Nowej Teutonii, pan Srebrnego Rogu i Złotego Grodu, władca wszystkich teutońskich wysp etc. etc., w celu upamiętnienia każdorazowego zwycięzcy turnieju sportowego „Puchar Króla Teutonii” ustanawiamy Medal Pamiątkowy Pucharu Króla Teutonii:

Art. 1.

Ustanawia się Medal Pamiątkowy Pucharu Króla Teutonii, zwany dalej „Medalem”, jako odznaczenie nadawane dla trenerów zwycięskich drużyn konkursu sportowego Turniej o Puchar Króla Teutonii, zwanego dalej „Turniejem”.

Art. 2.

  1. Medal nadawany jest przez Króla Teutonii w porozumieniu z prezesem Federacji Piłkarskiej Królestwa Teutonii, po zakończeniu każdej edycji Turnieju.
  2. Medal może być nadany wielokrotnie tej samej osobie.

Art. 3.

Wizerunek i baretkę medalu przedstawia załącznik.

Art. 4.

Dekret wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załącznik

(—) Andrzej Fryderyk
Król Teutonii

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny