Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie obywatelstwa sarmackiego, poz. 992 [X]

Grodzisk, dnia 1 lutego 2007 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego

-------------------------------------------------------------
              , _ .
              \_|_/
              //|\\
               /`\

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Grodzisk, dnia 30 stycznia 2007 r.

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: Eustachy Motyka
Data i miejsce urodzenia: 22 12 1986 Hrubieszów
Miejsce zamieszkania: Zamość (KOR)
Obywatelstwo państw obcych: 
Data zamieszkania w Sarmacji: 2007-01-13 (17)
Identyfikator: A8281

 Chciałbym złożyć wniosek o nadanie obywatelstwa sarmackiego.
Uważam, że powinienem nim być. mam pracę. mieszkam już w
Sarmacji 17 dni. Nie mam jeszcze domu, ale to tylko kwestia
czasu. Należę do organizacji ,,Żydowska Gmina wyznaniowa" (z
powodów moralnych). Codziennie wykonuję pracę społeczną.
Mieszkam w Grodzisku. Pracuję na 100% etatu. Biorę czynny
udział w życiu Sarmacji.   

Eustachy Motyka

Adres IP: 89.228.29.143
Przegladarka: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny