Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Konsulat SclaviniiUstawy — nowelizacje, poz. 9921 [X]

Eldorat, dnia 25 lutego 2018 r.

Ustawa Rady Konsulatu Sclavinii nr 7/2018

o zmianie Ustawy o symbolach Konsulatu Sclavinii

Art. 1.

W Ustawie Rady Konsulatu Sclavinii z dnia 31 maja 2017 r. o symbolach Konsulatu Sclavinii (Dz. P. poz. 9400) wprowadza się następujące zmiany:

  1. art. 2 ust. 3 („Symbole Konsulatu Sclavinii podlegają szczególnej ochronie prawnej. Kto w sposób świadomy i umyślny, samodzielnie lub w porozumieniu dopuszcza się znieważenia symboli Konsulatu Sclavinii podlega karze grzywny do 20 000 libertów”) otrzymuje brzmienie: „Symbole Konsulatu Sclavinii podlegają szczególnej ochronie prawnej. Kto w sposób świadomy i umyślny, samodzielnie lub w porozumieniu dopuszcza się znieważenia symboli Konsulatu Sclavinii podlega karze grzywny do 10 000 libertów”;
  2. użyty w różnej liczbie i przypadku wyraz „państwowy« zastępuje się użytym w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazem „prowincjonalny”.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Helwetyk książę-diuk Romański,
Wicekonsul Sclavinii.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny