Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo BaridasuPostanowienia i rozkazy, poz. 9922 [X]

Almera, dnia 25 lutego 2018 r.

Postanowienie Wicekróla

w sprawie odwołania i powołania urzędników królestwa

Art. 1.

Na podstawie ordonansu z dnia 27 sierpnia 2017 roku o Dworze Królewskim i urzędach (Dz. P. poz. 9691):

1) odwołuję Juliana Fer at Aterę (AF827) z czasowo pełnionego stanowiska Podskarbiego oraz powołuję na to stanowisko:

Tomasza Liberi (AF039),

któremu polecam realizować obowiązki wymienione w art. 4 wyżej wymienionego ordonansu.

2) odwołuję Tomasza Liberi (AF039) ze stanowiska Pretora oraz polecam zgodnie z art. 2 ust. 9  realizować wymienione obowiazki Marszałkowi Baridasu:

Julianowi Fer at Atera (AF827)

jako obowiązki dodatkowe wymienione w art. 3 wyżej wymienionego ordonansu.

3) odwołuję Henryka Wespucci (AG281) ze stanowiska Kasztelana Almery.
4) odwołuję Eradla Adriena Marcusa Piusa da Firenza (AG232) ze stanowiska Kustosza.

Art. 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Laurencjusz MaHi at Atera,
Wicekról

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny