Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie tytułów, orderów i odznaczeń, poz. 9923 [X]

Grodzisk, dnia 26 lutego 2018 r.

Decyzja Księcia

w sprawie uznania orderów i odznaczeń nadanych sarmackim obywatelom przez organy państw obcych

My, Robert Fryderyk,
Książę Sarmacji, Król Baridasu, Król Sclavinii, suweren Teutonii, etc. etc.

na podstawie art. 31 Rozporządzenia Księcia o orderach i odznaczeniach państwowych z dnia 2 maja 2015 roku

UZNAJEMY

nadany Jaśnie Oświeconemu Laurencjuszowi diukowi Ma Hi At Aterze (AF766), przez Króla Rzeczpospolitej Obojga Narodów JKM Jerzego III, Order Przyjaźni i Współpracy, i zezwalamy na posługiwanie się nim w przestrzeni Rzeczpospolitej Sarmackiej. 

(—) Robert Fryderyk

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny