Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

StarosarmacjaAkty uchylone, poz. 9924 [X]

Grodzisk, dnia 26 lutego 2018 r.

Uchwała Sejmiku Koronnego

o zmianie Konstytucji

Art. 1 [Przepisy zmieniające]

W Konstytucji Starosarmacji, danej w Ferze w dniu 14 kwietnia 2016 r. (Dz.P. poz. 8421 z późn. zmianami) dokonuje się następujące zmiany:

 1. Art. 4 ust. 3 (Sejmik Koronny Książę zwołuje raz na kwartał, listę uprawnionych do udziału w obradach publicznie ogłaszając, bądź w ekstraordynaryjnej sytuacji, jeśli tylko jedna z dwóch części obywateli Starosarmacji stosowny wniosek Księciu przedłoży.) następujące brzmienie zyskuje:
  Sejmik Koronny Namiestnik zwołuje raz na kwartał, listę uprawnionych do udziału w obradach publicznie ogłaszając, bądź w ekstraordynaryjnej sytuacji, jeśli jedna z dwóch części obywateli Starosarmacji taką wolę wyrazi, Sejmik per se jest zwołany.
 2. Art. 5 ust. 3 (Jeśli Namiestnik Starosarmację opuści lub czynu nieprzystojnego się dopuści, obywatele Starosarmacji mogą Sejmik ekstraordynaryjny zwołać jako w artykule czwartym stoi i na obradach kandydaturę nowego Namiestnika przedstawić. Poprzeć go musi jedna z dwóch części obecnych na obradach, w przeciwnym razie Namiestnika pro tempore Książę powołać zmuszon, do czasu zwołania zwyczajowego Sejmiku.) następujące brzmienie zyskuje:
  Jeśli Namiestnik Starosarmację opuści lub czynu nieprzystojnego się dopuści, obywatele Starosarmacji mogą Sejmik ekstraordynaryjny zwołać jako w artykule czwartym stoi i na obradach kandydaturę nowego Namiestnika przedstawić. Poprzeć go musi jedna z dwóch części obecnych na obradach.
 3. Art. 6, który stan nadzwyczajny zabezpieczał, teraz o Sarmackiej Zjednoczonej Partii Monarchofaszystowskiej traktować będzie, przez co tytuł takowy przyjmie, a treść brzmienie następujące:
  1. Partia jest organem, który swoją opieką całą Starosarmację otacza.
  2. Każdy obywatel Starosarmacji w poczet członków Partii jest zaliczon.
  3. Sejmik Koronny stanowi zjazd partii i o sprawach partii decyduje, bo Starosarmacja to partia, a partia to Starosarmacja.
  4. Pierwszym Sekretarzem Partii Namiestnik Starosarmacji zostaje.
  5. W skład Komitetu Centralnego wchodzi Pierwszy Sekretarz i Sekretarze Okręgowi a wszyscy o krzewienie idei monarchizmu oświeconego dbają.
  6. Namiestnik na drodze art. 5 ust. 3 powoływany, który poparcia nie uzyska, do zwołania zwyczajowego Sejmiku przez Komitet Centralny jest sprawowany. Takoż władza jest sprawowana w sytuacjach konstytucją nieprzewidzianych.

Art. 2 [Przepisy końcowe]

Gdy tylko niniejsza uchwała do Dziennika Praw trafi, Konstytucja zmienioną będzie.

(—) Paviel Gustolúpulo
Marszałek Sejmiku Koronnego

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny