Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo BaridasuPostanowienia i rozkazy, poz. 9926 [X]

Almera, dnia 26 lutego 2018 r.

Postanowienie Wicekróla

powołania urzędnika królestwa

Art. 1.

Na podstawie ordonansu z dnia 27 sierpnia 2017 roku o Dworze Królewskim i urzędach (Dz. P. poz. 9691) na stanowisko Kasztelana Almery oraz powołuję:

Daniela Szekeresa (AG693)

i polecam mu realizować obowiązki wymienione w art. 6 wyżej wymienionego ordonansu.

Art. 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Laurencjusz MaHi at Atera,
Wicekról

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny