Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Republika BaridasPostanowienia i rozkazy, poz. 9927 [X]

Almera, dnia 26 lutego 2018 r.

Postanowienie Króla Baridasu

w sprawie odwołania Wicekróla

MY, ROBERT FRYDERYK,
książę Sarmacji i król Baridasu,
wielki książę Arped, książę Awary Południowej, pan w Almerze i Ciuad de Bravo, etc. etc.

na podstawie odpowiednich przepisów prawa postanawiamy jak następuje:

Z powodu złożonej rezygnacji, Jaśnie Oświecony Laurencjusz Ma Hi diuk at Atera (AF766) przestaje być z dniem dzisiejszym Wicekrólem.

(—) Robert Fryderyk, rex

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny