Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiAmbasadorowie, poz. 9932 [X]

Grodzisk, dnia 27 lutego 2018 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie odwołania ambasadora

My, Robert Fryderyk,
książę Sarmacji, król Baridasu i Sclavinii, suweren Teutonii, etc. etc.
stanowimy co następuje: 

§ 1.

w związku ze złożoną na ręce nasze rezygnacją, odwołujemy Jaśnie Oświeconego Laurencjusza Ma Hi diuka at Aterę (AF766) ze stanowiska Ambasadora Księstwa Sarmacji przy Jego Królewskiej Mości Jerzym III, Królu Rzeczpospolitej Obojga Narodów.

§ 2.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

(—) Robert Fryderyk

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny