Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo BaridasuPostanowienia i rozkazy, poz. 9934 [X]

Almera, dnia 1 marca 2018 r.

Postanowienie Króla Baridasu

w sprawie powołania Wicekróla

MY, ROBERT FRYDERYK,
książę Sarmacji i król Baridasu,
wielki książę Arped, książę Awary Południowej, pan w Almerze i Ciuad de Bravo, etc. etc.

na podstawie odpowiednich przepisów prawa postanawiamy jak następuje:

powołujemy na Wicekróla Wielmożnego Yupenga wicehrabiego Beijin-Zhao (AE563) i powierzamy Mu opiekę nad Królestwem Naszym.

(—) Robert Fryderyk, rex

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny