Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Konsulat SclaviniiWybory i referenda, poz. 9937 [X]

Eldorat, dnia 3 marca 2018 r.

Postanowienie Prefekta Sclavinii

w sprawie stwierdzenia opróżnienia urzędu Konsula

Na podstawie art. 8 ust. 2, w związku z art. 8 ust. 1 pkt 3 oraz art. 10 ust. 2 pkt 1 Konstytucji Konsulatu Sclavinii — w związku z utratą obywatelstwa sclavińskiego w następstwie utraty w dniu 3 marca 2018 roku określonej przepisami prawa państwowego aktywności przez Wielmożnego Ottona v-hr. von Spee-Asketila — sprawując funkcję Prefekta Sclavinii jako urzędujący Wicekonsul Sclavinii stwierdzam oraz ogłaszam, że

U R Z Ą D   K O N S U L A   J E S T   O P R Ó Ż N I O N Y

oraz przejmuję pełnienie jego obowiązków do czasu wyboru jego następcy. Zgodnie z postanowieniami konstytucji, wybór Konsula zostanie zarządzony w ciągu trzech dni — do wtorku, 6 marca 2018 roku. Na dni 3–5 marca 2018 roku zarządzam opuszczenie flagi prowincjonalnej do połowy masztu na budynkach lub przed budynkami stanowiącymi siedziby urzędowe władz Konsulatu Sclavinii oraz jego jednostek organizacyjnych.

(—) Helwetyk książę-diuk Romański,
Prefekt Sclavinii.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny