Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiPrefektura Generalna i służby porządkowe, poz. 9941 [X]

Grodzisk, dnia 4 marca 2018 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie stwierdzenia opróżnienia funkcji Prefekta Generalnego

Na podstawie art. 5 ust. 5, w związku z art. 8 ust. 3 Ustawy Sejmu nr 208 o obywatelstwie Sarmackim z dnia 18 marca 2014 r., w następstwie utraty w dniu 3 marca 2018 roku określonej przepisami prawa państwowego aktywności przez Wielmożnego Ottona wicehrabiego von Spee-Asketila (AG243) stwierdzam oraz ogłaszam, że

U R Z Ą D   P R E F E K T A   G E N E R A L N E G O   J E S T   O P R Ó Ż N I O N Y

Postanowienie wchodzi w życie w chwili ogłoszenia w Dzienniku Praw.

(—) Robert Fryderyk

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny